адвокатска кантора

Наказателно право

Решаване на наказателното производство със споразумение

І. Обща характеристика на споразумението: Споразумението е процесуално средство за съкращаване на институти и стадии

0876888878