Наказателно право⚖️ Адвокат София

Ние предлагаме незабавна защита от опитни адвокати по наказателно право при повдигане на обвинение за извършване на престъпление от различен характер. Ние познаваме съдебната практика и реагираме по най-правилния начин, в конкретиката и спецификата на вашия наказателен случай.

Адвокат по наказателно право

Какво можете да очаквате от нашите адвокати по наказателни дела в град София?

Нашите адвокати в град София се ангажират с казуси от цяла България, след предварителна уговорка.

Ние предлагаме:

  • Защита на правата и законните интереси при налагане на мярка за неотклонение, и защита при извършване на процесуални действия по разследване.
  • Споразумения за решаване на наказателни дела.
  • Съдействие и защита при задържане от органите на досъдебното производство.
  • Съдействие от нашите адвокати и защита на пострадалите от престъпление лица – изготвяне на жалби до полицията, прокуратурата и др. компетентни органи.
  • Предявяване на граждански искове за парични обезщетения за претърпените имуществени или неимуществени вреди от пострадали от престъпленията лица в наказателния процес, включително събиране на присъдените обезщетения по принудителен ред.
  • Защита по обвинения в различни престъпления, касаещи наказателно право – престъпления против собствеността, престъпления против личността, престъпления против реда и общественото спокойствие, документни престъпления, измама, транспортни престъпления, финансови престъпления, лека, средна и тежка телесна повреда, шофиране след употреба на алкохол и наркотици, трафик на хора и др.
  • Дела за реабилитация на осъдени лица. Заличаване на осъждания и изтриване на полицейски регистрации

За контакт:
тел: 0876888878
email: office_advocate@yahoo.com

0876888878